För varandra
Flygbasjägarna har genom åren, liksom andra jägarförband i Sverige och internationellt, lockat till sig individer av en särskild typ. Det rör sig om personer som strävar efter att i alla lägen prestera sitt yttersta, att utmana sig själva och söka sig till utvecklande miljöer och situationer. Det är en viktig anledning till att många av våra medlemmar idag driver egna företag eller nått till ledande nyckelbefattningar på sina arbetsplatser.

Att som ung slå sig in på arbetsmarknaden är inte alltid enkelt. För att nå ut i näringslivet är det förutom goda erfarenheter och studier en fördel att ha kontakter och goda vitsord. Genom KFBJ har genom åren många arbeten förmedlats och många företag och företagare har genom enskilda Flygbasjägare och genom Kamratföreningen lyckats nå nya, drivna medarbetare.

 Genom Flygbasjägarnätverket finns även möjlighet att skapa nya affärskontakter. På sikt är förhoppningen att vi årligen skall arrangera seminariedagar där intresserade kan träffas, ta del av varandras erfarenheter och möjligen hitta förutsättningar för framtida samarbeten.

Inom nätverket finns ett antal yrkeskategorier som är mer representerade än andra. Exempel på dessa är arkitekter, poliser, jurister och ingenjörer.

Slutligen har vi en lång rad officerare och andra personer anställda inom Försvarsmakten. Deras deltagande i Kamratföreningens aktiviteter är viktig för närheten till vårt gemensamma ursprung - Flygbasjägartjänsten.

Vår förhoppning är att nätverket och föreningen ska ge officerare möjlighet att knyta civila kontakter för en framtida karriärväxling och samtidigt vara den naturliga kanalen att hålla kontakten med gamla kollegor när man gått vidare inom eller utanför Försvarsmakten.

 


Vid våra medlemsträffar förenas ofta nytta med nöje, genom föredrag och teman framförda av enskilda medlemmar och grupper.


Vid jubileer finns tillfälle till större samlingar. Senast år 2003 arrangerades 20-årsjubileum vid Läckö slott och i Lidköping med dryga 100 deltagare. Nästa stora tillfälle blir 25-årsjubileum 2008.