Flygbasjägare har under en lång del av sin historia varit väl representerade i Försvarets utlandsförband, både som enskilda soldater och officerare och som sammansatta enheter.

Minhundtjänst
Det började tidigt med bland annat Bosnien, där FBJ-hundförare ansågs särskilt lämpliga att utbilda till minhundförare. De gjorde berömvärda insatser och satte svensk minröjning med hund på världskartan. Insatsen fick flera efterföljare i bland annat västafrika och Kambodja. Under senare år har flera FBJ utbildats och stått i beredskap i SWEDECs beredskaps-pool. Av dessa har ett flertal tjänstgjort med ammunitions- och vapensökande hundar i Kosovo.

Kosovo
Under Kosovo-missionerna har vid ett antal tillfällen vissa plutoner haft en högre koncentration av FBJ än normalt. Det gäller främst sökplutonen på KS06 och en av skytteplutonerna under KS09. "FBJ-plutonen" under KS09 utgjorde ryggraden i försvaret av Caglavica den 17 mars 2004, då våldsamma upplopp rasade över hela landet. Albanska folkmassor brände serbiska hus och kyrkor och serberna jagades på flykt. Caglavica var en av de serbiska byar som klarade sig någorlunda.

Afghanistan
Även i Afghanistan har Flygbasjägare varit representerade i viktiga befattningar sedan tidiga missioner. MOT-tjänsten lockar många med sina långa patruller, små enheter och stort ansvar. Inte så konstigt, då den innehåller flera av grundelementen i Flygbasjägartjänsten.

NBG och beredskap
Under 2008 stod den första kompletta Flygbasjägarplutonen i beredskap för Nordic Battlegroup 08. Enheten tillhörde Airbase batallion som en underättelse- och säkerhetsresurs, men hade främst uppgifter för Personnel Recovery av nödställd personal inom hela NBG, och lydde då direkt under NBG HQ.

Nästa BG ställs i beredskap under 2011, även då med en FBJ-enhet i sin organisation.

Ett frö till FBJ-plutonen inom NBG utgjordes av en FBJ-patrull som organiserades i SWAFRAP, Swedish airforce rapid reaction unit. Patrullen stod i 30-dagars beredskap och fanns i åtanke när Försvaret första gången skulle skicka Tp84 Hercules till Afghanistan/Uzbekistan.

HAW och RAVEN-teams
I Ungern sätts under 2009 en multinationell flygflottilj upp med 3 C17 transportflygplan för strategiska transporter. Sverige deltar och har personal på plats under ett antal år framöver. Bland dessa finns även Flygbasjägareofficerare med uppgift att ingå i så kallade RAVEN-teams, close protection teams för att säkra personal och flygplan vid operationer i osäkra områden.

- uppdaterad 2009-07-21

 


"Flygbasjägarplutonen" ur KS09 vid kravallerna i Kosovo 17 mars 2004.


FBJ i Liberia.


Genomgång i Aghanistan.


Nya tider, nya möjligheter. Utvecklingen inom
Personnel Recovery har bl.a inneburit att bergsförmågan på förbandet utvecklats.