Ansökan och urval
Denna sida riktar sig främst till dig som är intresserade av att göra din grundutbildning som Flygbasjägare. SANS-processen är under omarbetning i och med det nya frivilliga personalförsörjningssystemet (GMU med mera). Det är för tillfället oklart om det genomförs någon grundutbildning av Flygbasjägare under 2011.

SANS - Särskild ansökan
Om du u
ppfyller den kravprofil som är kopplad till befattning som Flygbasjägare kan du genom en så kallad Särskild ansökan söka till kompletterande tester vid Flygbasjägarskolan. I samband med ansökan får du en alternativ befattning som du utbildas till om du inte klarar testerna. Om du vill bli Flygbasjägare måste du alltså anmäla detta till Rekryteringsmyndigheten (tidigare Pliktverket) i samband med din mönstring.

Flygbasjägarskolan och Rekryteringsmyndigheten väljer ut sökanden med bäst mönstringsvärden som sedan kallas till förinformation och senare även ett förtest på Flygbasjägarskolan.

Förtest
För att undvika att du som värnpliktig ska få en utbildning som inte passar dig och för att minska antalet avhopp och avskilda från utbildningen, genomförs ett förtest bland de som sökt flygbasjägarutbildning.

Förtestet genomförs under två-tre dagar i ett högt tempo. Några av de fysiska tester som genomförs är:
• Löpning
• Styrketest
• Marsch med ryggsäck

Utöver detta genomförs medicinska tester och intervjuer med personal från pliktverket, psykolog och befäl från skolan.

Mer information om Flygbasjägarutbildningen hittar du hos F17 Flygbasjägarskolan.

Förberedelser
Du bör förbereda dig väl inför förtest och senare inryck. Under förinformationen och senare förtestet kommer du att få information och tips på träning och andra förberedelser. Träningstipsen finns att ladda ner här.

En viktig egenskap, som är svår att träna, är motivation. Utan motivation kommer du inte att klara de ansträngningar som utbildningen innebär.

- uppdaterad 2010-12-18

 


Patrull med hund under arbete. Skogen är inte en Flygbasjägares andra hem - under värnplikten är den ens naturliga livsmiljö.


Utbildningen till Flygbasjägare innebär många spännande uppgifter, moment och övningar!


Lodjursmarschen är en av flera utbildningskontroller under utbildningsåret. Efter en godkänd Lodjursmarsch tilldelas Flygbasjägaraspiranterna sin efterlängtade basker med Lodjursmärket.