Flygbasjägarna
Flygbasjägarna är ett kvalificerat lättrörligt förband med unika förmågor. Förbandet ingår som en del i försvarets flygbasbataljoner, vars uppgift är att sköta militära flygplatser och se till att våra flygplan kan utföra sina uppdrag.

Flygbasjägarnas största tillgång är de väl motiverade och välutbildade soldaterna. Tillsammans med hunden som sensor skapar detta e
tt förband som är användbart i många tänkbara miljöer och scenarier.

Flygvapnets Flygbasjägarskola har under mer än 25 års tid utvecklat medel och metoder för informationsinhämtning med hund. En unik kompetens och erfarenhet har byggts upp. Idag används denna erfarenhet till att lösa Flygbasjägarplutonens huvuduppgifter:

- undsätta nödställd personal
- inhämta information genom spaning
- förebygga, motverka och oskadliggöra säkerhetshot mot flygstridskrafterna
- säkra tillfälliga landningsplatser, flygplan, helikoptrar och besättningar


Flexibilitet och anpassning i nya situationer i nya miljöer
Flygbasjägarpatrullerna kan verka i alla miljöer. De skall självständigt under lång tid kunna uppträda över stora ytor med stora avstånd från egna förband eller egen ledning. Det är detta som gör det till ett jägarförband.

Patrullen kännetecknas av hög rörlighet, flexibilitet och uthållighet samt av stor eldkraft.

Hunden
Hunden är den viktigaste komponenten i patrullen. Hunden gör att patrullen kan finna spår av tidigare mänsklig aktivitet i form av personer eller materiel. Det är en unik förmåga som varken teknisk utrustning eller människa kan ersätta.

Den unika förmågan gör att en flygbasjägarpatrull med 5-6 medlemmar över stora ytor kan upptäcka fientlig aktivitet med hög precision.

Hunden används även för att lokalisera egen personal vid undsättning. För att öka egenskyddet hos flygbasjägarpatrullen används hunden i ett defensivt syfte för att undgå upptäckt.

- uppdaterad 2009-07-21

 
Patrull under arbete med hunden främst.


Undsättning av nödställd personal kan bl.a. genomföras från helikopter.


Flygbasjägarna har alltid lagt stor vikt vid förmågan att verka i arktisk miljö. En bra vintersoldat klarar de flesta miljöer.