För tillfället är det oklart om det genomförs någon grundutbildning av Flygbasjägare under 2011.

Flygbasjägarutbildningen
Utbildningen till Flygbasjägare bedrivs vid Flygvapnets Flygbasjägarskola på Blekinge flygflottilj, F17.

Utbildningen av Flygbasjägare genomfördes tidigare under två terminers värnplikt (ca 11 månader). Fokus under utbildningen läggs på att skapa en självständig och välfungerande jägarpatrull som kan verka under svåra förhållanden med hunden i centrum.

Patrullen består av patrullchef, ställföreträdande patrullchef, hundförare, två sjukvårdare och prickskytt. Samband- och fordonstjänst är andra viktiga specialistområden.

Hela utbildningen präglas av ett högt tempo som ställer mycket höga krav på den enskilde soldaten. Initiativförmåga och uthållighet, både fysisk och mental, är nödvändiga egenskaper för patrullens förmåga att samarbeta och under svåra förhållanden lösa sina uppgifter. Även en god social förmåga är viktig - kamratskap är nödvändigt för att under svåra situationer hjälpa varandra till framgång - lösandet av uppgiften.

Mycket av utbildningen bedrivs under krävande fältmässiga förhållanden med ca 100 dygn i fält. Detta ställer höga krav på en mycket god fysik och en mycket hög motivation för den som vill bli Flygbasjägare.

Utbildningsårets indelning
Utbildningsåret delas in i olika faser. Inledningsvis grundläggs en hög individuell kunskapsnivå på varje soldat. Här övas fältvana, vapentjänst och andra grundläggande soldatkunskaper.

I nästa skede tilldelas ni efter utvärdering och samråd er befattning och sätts samman till patruller. En befattningsutbildning följer, som för hundförarna innebär mycket tid tillsammans med sina nya stridsparskamrater hundarna och för sjukvårdarna bland annat innebär praktik på sjukhus eller ambulans.

Efter befattningsutbildningen samövas ni i patrullerna och får lära er de metoder som används för att lösa förbandets huvuduppgifter. Strid, SERE-utbildning, Personnel Recovery-utbildning och längre, sammanhängande övningar präglar den senare delen av utbildningen.

Under vintern genomförs 2-4 veckors vinterutbildning i Kiruna. Här börjar utbildningen på sätt och vis om på nytt - soldatkunskaper, överlevnad och strid i vintermiljö ställer höga krav och gör den enskilde till en än bättre soldat i alla miljöer.

- uppdaterad 2010-12-17

 


Utrustning för att enskilt verka under lång tid utan underhåll kräver stor ryggsäck och tung packning.


Strid - en central del i Flygbasjägarutbildningen. Trots detta är målsättningen nästan alltid att så långt möjligt undvika sådana situationer.


Även om utbildningen många gånger är ansträngande, innehåller den också många oförglömliga stunder och miljöer.