081227
Markförsvarsförbundet pistolutbildning och instruktörs-rekrytering

Under helgen v.49 erbjöds företrädesvis kadetter, för tillfället studerande vid MHS Halmstad, en grundläggande kurs i Pistol 88 (Glock 17). Syftet med kursen, förutom det självklara att ge eleverna en grundläggande kurs i hantering av P88, var också att attrahera nya medlemmar till Markförsvarsförbundet och öka det generella intresset för frivilligverksamheten. Förhoppningsvis kan några av dessa officersstudenter återkomma som engagerade instruktörer på framtida kurser!

13 till antalet och de flesta blivande specialistofficerare var insuttna redan fredagkväll för genomgång av vapnets funktion, säkerhetsbestämmelser och avslutningsvis ett antal prov, innan skjutövningarna startade lördag morgon. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var båda riktade mot grundövningar och att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med vapnet, säkert handhavande och riskmedvetenhet stod i centrum.

Efter samkväm på ett antal olika täter lördagkväll återsamlades skjutlaget söndagmorgon för prisskjutning samt tillämpade övningar. Eftermiddagen ägnades åt vapenvård och avslutningsvis hälsade ordförande Edvin Lindholm de nya medlemmarna välkomna till Markförsvarsförbundet samt avtackade helgens instruktörer FBJ E Högberg, FBJ R Mogren samt biträdet A Gordh för en väl genomförd kurs.

Samma helg hölls även en grundkurs P88 på F21 Luleå, och Markförsvarsförbundet har även bidragit med figuranter och B-styrka under Livgardets slutövning under hösten.
 

  

 
080912
KU Internationell verksamhet

Sö 27 sept till lö 3 okt genomför Markförsvarsförbundet kursen KU internationell verksamhet på LSS i Uppsala. Kursen riktar sig till er som vill få en smak av hur det är att göra utlandstjänst, samt en möjlighet att skrapa av er ringrosten.

Kursen innehåller bland annat: Krav Maga, strid från fordon, sjukvård m.m.

Mer info finns på
www.flygbassak.nu.

Ansökan sker genom Markförsvarsförbundet. Ladda ner ansökningsblankett här: Ansökan

Skriv ut och fyll i. Kursnr: G19802 Kursnamn: KU Int Verksamhet 

Skicka till:
Markförsvarsförbundet
c/o Chronquist 
Spannmålsvägen 10
247 55 Dalby

  

080527
Fordonskurser på F17

Under två långhelger under våren har Markförsvarsförbundet genomfört fordonsutbildning för förarbevis för lätt personterrängbil (lptgb) och tung personterrängbil (tptgb) på F17. Båda kurserna hade 11 elever.

Just förarbevis är en efterfrågad kompetens i utlandsstyrkan och genom kurserna ökar vi möjligheterna för våra medlemmar att bli rekryterade. Förarbevis lptgb krävs för framförande av Mercedes Geländewagen (GW) och lätta versioner av Toyota Landcruiser (TLC), medan förarbevis tptgb krävs för Tgb13/20 och försvarets moderna fordon som Galt och tilläggsutrustade och bepansrade GW och TLC.
  

 

080210
Verksamhetsplan 2008

Målsättningen för 2008 är att genomföra följande kurser och verksamheter
- KU Fordon                   F17         v.11
- OK vapen Psg steg 1-3 eso         eso
- KU int. verksamhet       LSS        v.27-28
- KU FBJ int vht.             F17         v.27-28
- Skjutledare bana          Halmstad eso
- IK 1 och 2                    eso         eso

Anmälan och mer info kommer främst att presenteras på Markförsvarsförbundets hemsida www.flygbassak.nu

  

080115
Markförsvarsförbundet på mil.se: Länk

 


Kursdeltagarna från vapenkurserna på F17.


071219
Vapenkurser på F17 Ronneby

Under veckan (tor-tis) har inte mindre än tre vapenkurser hållits på F17 för frivilliga. Med var ett drygt 30-tal elever totalt varav knappt hälfen FBJ av olika årgångar (från -91 till -06). Kurserna var en instruktörskurs pistol 88 (Glock17), en grundkurs p88 samt en omskolningskurs till Ak5C, försvarets nya, kortade och moderniserade version av Ak5.

Under lördagen hölls även en grundande förbundsstämma för Markförsvarsförbundet, ett specialistförbund under FVRF. Mer info om detta hittar du i huvudmenyn uppe till höger.

Sammanfattningsvis en mycket innehållsrik och utvecklande helg för många av våra medlemmar!!

 
Utbildning genomfördes på FM nya AK5C. Detta vapen används främst i utlands-styrkan.