Oktober 2009

Utvecklingen fortsätter - undsättning i marin miljö och PR-officer i Afghanistan

Under hösten har grundläggande undsättningskurs hållits vid Flygbasjägarskolan, F 17. Eleverna som lär sig undsättning/återförande av egen personal (personnel recovery) är denna gång soldater ur den inneliggande flygbasjägarplutonen. Målet är att soldaterna kan utgöra en rekryteringsgrund till flygbasjägartroppen i Nordic Battlegroup, NBG 11, där de kommer vara det enda förbandet med undsättning/återförande som huvuduppgift.

Flygbasjägarskolan strävar ständigt efter att fördjupa sin kompetens inom området personnel recovery och därför är det viktigt att samöva med enheter ur samtliga försvarsgrenar och lära sig uppträda i olika miljöer. Förra veckans samarbete med Marinbasen i Karlskrona där gruppbåtar med förare utgjorde transportresurs för Flygbasjägarna var ett viktigt och lärorikt led i denna utveckling. Eleverna har bland annat lärt sig att navigera på sjökort och att skillnaden mellan att leda in en helikopter eller en gruppbåt inte är så stor och att många tidigare erfarenheter går att applicera även i den marina miljön.

Förutom utbildningen i den marina miljön har det även genomförts grundläggande utbildning i patrulltransport med helikopter samt en tillämpad del där patrullerna både undsatt personal och återfört känslig materiel som gått förlorad, så kallad sensitive item recovery.


/FbjS


PR-officer i Afghanistan

Sedan början av 2009 har Flygbasjägarskolan bemannat befattningen som Rersonnel Recovery-officer i Afghanistan, Regional command North. En artikel om Kn Jesper Jönssons tid på plats finns att läsa på mil.se 

 
 

 

   
091109

FbjS på Göteborg Aero Show 29-30 augusti

Lördag den 29 augusti genomför Flygbasjägarskolan tillsammans med helikopter från F7 en förevisning på Göteborg Aero Show på Göteborg City Airport, gamla Säve. Förevisningen är en del av den stora flygshowen, som även innehåller en mängd gamla svenska stridsflygplan på marken och i luften.

Flygbasjägare från Göteborgsregionen uppmanas härmed att representera Kamratföreningen och genomföra ett samlat besök på flygdagen för att därefter äta, dricka och umgås i goda kamraters lag!

Länk till flygshowen 
 Flygshowen blev en lyckad tillställning med mycket besökare. Fyra förevisningar genomfördes tillsammans med 3. Hkpskvadron på Såtenäs.

Förevisningen förevigades av ett filmteam som även lagt ut delar av materialet på Youtube:

Länk 

090814

Flygbasjägare i tjänst för HAW i Ungern - SWEDISH RAVEN-TEAM

Två Flygbasjägare är för tillfället i tjänst på HAW C-17 i Ungern. Deras uppgifter framgår bland annat i följande artikel:

Läs mer


Uppdraget i Ungern är ett av de första för Flygbasjägare som flygsäkringspersonal. Fler lär komma framöver. 
  
 
Flygbasjägarna 25 år!!!
Lördagen den 7 juni genomfördes firandet av Flygbasjägarnas 25-årsjubileum på F17 Ronneby. I strålande solsken anslöt ca 130 Flygbasjägare, i vissa fall med familj, i alla åldrar till en dag att minnas, umgås och se framåt.

Under dagen presenterades förbandets verksamhet av idag. Den stora fokuseringen på undsättning, Combat Recovery och Combat serach and rescue (CSAR), är en nyhet för många gamla Flygbasjägare. Genom ett antal kortare seminarier samt en förevisning fick alla en färsk bild av förbandet. Men vi blev även påminda av att grunderna - den välutbildade, flexibla, ansvarstagande och uthålliga soldaten, fortfarande utgör grunden för framgång.

Under kvällens middag och förbrödring gavs möjlighet att åter stärka gamla vänskapsband och även att skapa nya kontakter. De senaste årgångarna var väl representerade med mellan 15 och 20 från var pluton, vilket borgade för hög stämning. Även den stående FBJ-plutonen ur AB01 fanns givetvis på plats.

Roligt var även att få ett historiskt perspektiv. Ett antal soldater och befäl från de första årgångarna, 83/84, 84/85 och 85/86 fanns representerade.

Helgen avslutades på söndagen med ett informationsmöte med Kamratföreningen. De som orkade trotsa tröttheten från lördagen fick bland annat höra om ett planerat samarbete mellan FbjS, KFBJ och Markförsvarsförbundet, där ett antal Flygbasjägare tas ut och erbjuds utbildning vid ett antal tillfällen per år för att uppnå en viss frivillig beredskap och ett stöd till FbjS i deras verksamhet - både avseende grundutbildning och insatser.

Avslutningsvis, ett stort tack till alla som tog sig tid och gjorde helgen till en minnesvärd högtid!!!

Styrelsen KFBJ
 

Utdelning av basker och utbildninstecken till de årgångar som inte tidigare fått den möjligheten.

Vi hälsar två nya Hedersflygbasjägare välkomna in i gemenskapen. Kn Lasse Brånn och Övlt Christer Marsch. 


080527
På patrullkurs hos danska Jaegerkorpset

Under 2008 har en officer från Flygbasjägaskolan med gott resultat deltagit i danska Jaegerkorpsets patruljekurs. Detta är det senaste steget i en lång samverkan förbanden emellan. Sedan många år deltar FbjS med värnpliktiga, frivilliga och anställda som hunter force under kursens slutskede.

En personlig skildring av kursen finns att läsa inne på medlemssidorna.

  

 
080423
FBJ-patrull på högalpin vinterutbildning!
Under knappt 10 dygn under vecka 14-15 genomförde delar av FBJ-plutonen på AB01 Grundkurs Bergsförmåga vinter. Därmed är Flygbasjägarna först med personal som genomgått hela GK Bergsförmåga!

Läs mer 
  

 
080315
Utskicket färdigt - mer än 1100 inbjudningar!

Fredagen den 15 mars var arbetet med att färdigställa drygt 1100 kuvert med inbjudan till Flygbasjägarnas 25-årsjubileum och med information och inbjudan till Kamratföreningen Flygbasjägaren samt Markförsvarsförbundet slutligen över. Flygbasjägarplutonen inom NBG08 har hjälp till och har ideellt efter arbetstid genomfört ett monotont och slitsamt arbete för att få utskicket färdigt.

Nu förväntar vi oss många nya medlemmar i föreningen och ett allmänt lyft, bland annat genom fler besökare här på vår nya hemsida.

Flygbasjägaskolan har påbörjat planeringen för juileet med stöd av Kamratföreningen. Nu behövs så snart som möjligt en indikation om hur många besökare som dyker upp! Glöm inte skicka in svarkuvertet!!

För de som registrerar sig som medlem på hemsidan finns möjlighet att få mer info om jubileet i forum m.m., exempelvis för att samordna transporter och stämma träff med sina gamla lumparkompisar.
 
  

 
080304
Flygbasjägarskolan söker figuranter till undsättningsutbildning!

Under v.13-14 pågår undsättningsutbildning på Flygbasjägarskolan. Flygbasjägarna har bett Kamratföreningen att rekrytera ett antal frivilliga figuranter för att optimera utbildningen.

All rekrytering till figurantstyrkan kommer att skötas inom föreningen. Mer information finner du därför inne på medlemssidorna.

Passa på att komma bort från studier, jobb eller övrig trist vardag i några dagar och var med och bidra till att göra utbildningen ännu bättre!!!
 
Det är inte orimligt att anta att helikopter kommer att finnas tillgänglig under utbildningen... 


071204
Flygbasjägarskolan inbjuder till planeringsträff för 25-årsjubileet.

Måndagen den 7 januari hålls en planeringsträff på Flygbasjägarskolan F17. Då ska detaljerna kring sommarens stora begivenhet klaras ut. Bland annat ska programmet diskuteras och ansvar fördelas.

En viktig punkt på dagordningn är de massutskick som kommer att göras under januari månad för att infomera om jubileet och rekrytera medlemmar till kamratföreningen och denna hemsida.

 


Senaste jubileet, 2003, såg det ut så här vid Läckö slott.


071204
Flygbasjägarna går Högvakt

Flygbasjägarskolan är för tillfället ansvariga för Högvakten på Drottningholms slott. De går på söndag 2 december, går av onsdag 5 december för att sedan även göra lördag till söndag 7-8 december.

Varmt välkommen att hälsa på!