Här presenterar vi aktuella nyheter från Flygbasjägarvärlden!

  

Senaste nytt:

081227
Markförsvarsförbundet pistolutbildning och instruktörs-rekrytering

Under helgen v.49 erbjöds företrädesvis kadetter, för tillfället studerande vid MHS Halmstad, en grundläggande kurs i Pistol 88 (Glock 17). Syftet med kursen, förutom det självklara att ge eleverna en grundläggande kurs i hantering av P88, var också att attrahera nya medlemmar till Markförsvarsförbundet och öka det generella intresset för frivilligverksamheten. Förhoppningsvis kan några av dessa officersstudenter återkomma som engagerade instruktörer på framtida kurser!

13 till antalet och de flesta blivande specialistofficerare var insuttna redan fredagkväll för genomgång av vapnets funktion, säkerhetsbestämmelser och avslutningsvis ett antal prov, innan skjutövningarna startade lördag morgon. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var båda riktade mot grundövningar och att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med vapnet, säkert handhavande och riskmedvetenhet stod i centrum.

Efter samkväm på ett antal olika täter lördagkväll återsamlades skjutlaget söndagmorgon för prisskjutning samt tillämpade övningar. Eftermiddagen ägnades åt vapenvård och avslutningsvis hälsade ordförande Edvin Lindholm de nya medlemmarna välkomna till Markförsvarsförbundet samt avtackade helgens instruktörer FBJ E Högberg, FBJ R Mogren samt biträdet A Gordh för en väl genomförd kurs.

Samma helg hölls även en grundkurs P88 på F21 Luleå, och Markförsvarsförbundet har även bidragit med figuranter och B-styrka under Livgardets slutövning under hösten.

  

 

080527
På patrullkurs hos danska Jaegerkorpset

Under 2008 har en officer från Flygbasjägaskolan med gott resultat deltagit i danska Jaegerkorpsets patruljekurs. Detta är det senaste steget i en lång samverkan förbanden emellan. Sedan många år deltar FbjS med värnpliktiga, frivilliga och anställda som hunter force under kursens slutskede.

En personlig skildring av kursen finns att läsa inne på medlemssidorna.
 

 
  

 
080527
Flygbasjägarens dag Hunneberg och årsmöte genomfört

Helgen 17-18 maj genomfördes Flygbasjägarens dag Hunneberg (lördag) och Kamratföreningen Flygbasjägarens årsmöte på F7. Flygbasjägarens dag Hunneberg är numera en årligen återkommande tradition som genomförts för fjärde året i rad. Den infaller under senvåren och oftast dagen innan F7 anordnar Flottiljens dag.

Ca 10 gamla värnpliktiga och 4 befäl deltog under hela eller delar av helgen. Under söndagen genomfördes under 2 h även pistolskjutning på F7 med stöd från Friv F7 och våra pistolinstruktörer i Markförsvarsförbundet.
 
  

 
080423
FBJ-patrull på högalpin vinterutbildning!

Under knappt 10 dygn under vecka 14-15 genomförde delar av FBJ-plutonen på AB01 Grundkurs Bergsförmåga vinter. Därmed är Flygbasjägarna först i Försvarsmakten med personal som genomgått hela GK Bergsförmåga!

Läs mer
  

 
080315
Utskicket färdigt - mer än 1100 inbjudningar!

Fredagen den 15 mars var arbetet med att färdigställa drygt 1100 kuvert med inbjudan till Flygbasjägarnas 25-årsjubileum och med information och inbjudan till Kamratföreningen Flygbasjägaren samt Markförsvarsförbundet slutligen över. Flygbasjägarplutonen inom NBG08 har hjälp till och har ideellt efter arbetstid genomfört ett monotont och slitsamt arbete för att få utskicket färdigt.

Nu förväntar vi oss många nya medlemmar i föreningen och ett allmänt lyft, bland annat genom fler besökare här på vår nya hemsida.

Flygbasjägaskolan har påbörjat planeringen för juileet med stöd av Kamratföreningen. Nu behövs så snart som möjligt en indikation om hur många besökare som dyker upp! Glöm inte skicka in svarkuvertet!!

För de som registrerar sig som medlem på hemsidan finns möjlighet att få mer info om jubileet i forum m.m., exempelvis för att samordna transporter och stämma träff med sina gamla lumparkompisar.
  

 
080306
Satsning på sommarjobb!
 

Nu genomför vi en kampanj för att skapa civila mervärden för alla medlemmar i föreningen. Det är hög tid för företag att rekrytera årets sommarjobbare, och likaså dags för studenter och inneliggande värnpliktiga att söka sysselsättning för sommaren!!

Företag som är intresserade av att rekrytera Flygbasjägare kan använda vårt suveräna platsannonssystem - careerbase.eu, levererat av MindValue.

Ni som söker sommarjobb; redan idag finns de två första annonserna inne på medlemssidorna, under fliken Karriär. Sök idag!!!
 
Careerbase - vår platsannonsmodul!  

080304
Flygbasjägarskolan söker figuranter till undsättningsutbildning!

Under v.13-14 pågår undsättningsutbildning på Flygbasjägarskolan. Flygbasjägarna har bett Kamratföreningen att rekrytera ett antal frivilliga figuranter för att optimera utbildningen.

All rekrytering till figurantstyrkan kommer att skötas inom föreningen. Mer information finner du därför inne på medlemssidorna.

Passa på att komma bort från studier, jobb eller övrig trist vardag i några dagar och var med och bidra till att göra utbildningen ännu bättre!!!
 
 
Det är inte orimligt att anta att helikopter kommer att finnas tillgänglig under utbildningen...  

080225
Succé för nya hemsidan!

Under de första 2 dygnen med den nya hemsidan har mer än 75 medlemmar, gamla och nya, registrerat sig. Det skrivs bloggar, forumen fylls med kommentarer och medlemsgrupperna frodas. Fotogalleriet innehåller redan ett 100-tal bilder. En riktigt spännande start!

Även vår web-shop har fått göra nytta. Främst funktionen för att betala medlemsavgiften till föreningen, men även övriga produkter säljer, alla till riktigt bra priser. Detta är inte bara roligt. Avtalen med företagen som marknadsför sina produkter i shopen ger ett litet tillskott i föreningskassan för varje genomfört köp!!

Så Flygbasjägare, se nu till att registrera dig ASAP och bjud sedan in dina gamla kamrater.

 


071231
Ny hemsida!

Under KFBJ träff i Halmstad 15-16 september hölls ett projektmöte för att stämma av utvecklingen av Lodjur.net. Efter en givande diskussion konstaterades att Ljungsan inte längre har tid och motivation att ta KFBJ hemsida de steg framåt som motsvarar vår ambition.

Ljungsan har varit KFBJ mest uthållige webmaster så här långt. Lodjur.net har funnits som vår mötesplats och infobas på internet i 6-7 år. Vi är ytterst tacksamma för detta och önskar honom lycka till med framtida planer och projekt. Vi kommer att behålla Ljungsan som advisor och stöd i IT-frågor även framöver.

Projektet tar nu en snabb vändning. Hemsidan kommer att byta namn till www.flygbasjägarna.se och är baserad på en kommersiell community som ägs och drivs av en annan FBJ, ägare och grundare av företaget MindValue.

Vi kommer att behålla Lodjur.net ett tag framöver för att inte tappa medlemmar. Flygbasjägarskolan kommer att få en större möjlighet att forma den nya hemsidan. Det är ett samarbete som vi länge sett fram emot.

Vi hälsar er härmed välkomna in i nästa generation av KFBJ on-line!!!

//Styrelsen KFBJ

 

Nya portalen som utvecklats av MindValue AB