Flygbasjägarskolan har sedan 1983 varit den enhet (utbildningskompani) i Försvarsmakten som utbildar Försvarsmaktens behov av Flygbasjägare. Skolan hänger givetvis nära samman med själva förbandet, men är för många Flygbasjägare även fysiskt kopplat till de byggnader som genom åren huserat skolan.

Kasern 257, F17
Efter bara 3 år och inne på den andra värnpliktskullen, har Flygbasjägarskolans nya lokaler på F17 redan fått en gedigen FBJ-anda i väggarna. Men det är viktigt att påpeka, att skolan liksom övriga delar av försvaret har tagit stora steg framåt i utvecklingen och är en framstående del i ett modernt, pedagogiskt och värdegrundsbaserat försvar.

På väggarna i den numera avlånga Lodjurshallen hänger plutonsfoton över alla plutoner sedan 1983. Här finns tavlan med skolmästarna samt givetvis Lodjursmontern.

Kasernen är en av de senast byggda i Försvarsmakten och den är betydligt modernare och fräschare än den tidigare hemvisten på F7. Utanför entrén vajar Lodjursfanan stolt jämte flottiljfanan.

En del detaljer kan man sakna från F7, andra är välkomna nytillskott. Mest saknas nog ändå Glada gläntan, som du kan läsa mer om nedan.

Kasern 23, F7
Under åren fram till förbandets flytt från F7 till F17, var det Kasern 23 på Såtenäs garnison som var hem för alla officerare och värnpliktiga. Kasernen hade 6 logement och kontorsutrymmen. Där fanns ett dagrum som det sällan fanns tid att besöka, och i källaren en vapenvårdslokal som sett många gamnackar och rödsprängda, insjunka ögon under nattliga vårdpass.

Skolans stolthet, Lodjurshallen, huserade resultattavlan med skolmästarna på 10 km löpning, fälttest, 20 km stridsförfyttning och 10 km skidor. Där fanns även Lodjursmontern med vårt kära, numera lätt luggslitna uppstoppade Lodjur.

Historien bakom just det Lodjuret är höljd i visst dunkel, men mycket tyder på att det är av ryskt ursprung. Närmare ryssen än så kom vi aldrig under alla år med hotet om invasionen från öster...

Utanför kasern fanns vårt UP. Det var nära till löparspåren, flacka men välanvända. Allra viktigast var givetvis Glada gläntan, eller Relax-avdelningen! Här fanns chins-stänger, dip-stänger och bänkar för sit ups och uppstegs-övningar. Många är vi som svettats bland myrorna på denna heliga plats!

Idag används Kasern 23 mest som gästlogement och kontor för olika delar av F7 organisation. Men då och då återkommer dess rätta invånare! Lodjursmarschen (baskerprovet) kommer även fortsättningsvis att hållas längs sin gamla sträckning. Det innebär att FbjS tar den i besittning minst en gång vartannat år.

Även frivilligverksamheten genom Markförsvarsförbundet kan innebära att FBJ under kurser tar den i besittning. Då bjuds på mycket nostalgi. Kamratföreningen har årligen en träff på Hunneberg som också ofta innebär ett besök på F7 och då givetvis även ett återbesök på 23an.

 


Kasern 23 under sin glans dagar.


Än idag används Kasern 23 av Flygbasjägarna vid olika tillfällen. Här målgången av 2007 års Lodjursmarsch.