Den 1 januari 2008 bildades FVRF Markförsvarsförbund (MfFb). MfFb är ett specialistförbund under Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) som driver utvecklingen av frivilligkurser för säkförbandstjänst inom Flygvapnet, däribland Flygbasjägarkurser.

Frivillig FBJ-verksamhet
I samverkan med FbjS pågår löpande samtal om hur frivilligverksamheten ska utvecklas. I och med en utökad inriktning på insatser och en krympande grundutbildning av Flygbasjägare finns ett behov av att (ibland snabbt) kunna rekrytera lämplig personal. Genom att återkommande hålla frivilligkurser för vidmakthållande av kompetens och utbildning på nya metoder, underlättas sådan rekrytering. Det skapar dessutom viktig personkännedom och många andra fördelar, både för medlemmen och för förbandet.

Planerad verksamhet 2011
KFBJ och MfFb arbetar främst på att åter genomföra sommarkurs FBJ under sommaren 2011 efter ett års uppehåll.

Verksamhet under 2009
Här är några exempel på Markförsvarsförbundets verksamhet för Flygbasjägare under 2009: 

2009:
- Patrulltjänst vinter FBJ
- Palnatoke Danmark
- Hunterforce och PR-styrka vid K3/FÖS SERE-kurs
- Sommarkurs FBJ
- Målstyrka vid LSS slutövning, SE02 evalueringsövning på Vidsel m.m.


Markförsvarsförbundet har en egen hemsida, där information om och anmälningar till kommande kurser m.m. presenteras. Där kan du även enkelt betala medlemsavgiften á 200 kr/år. Du måste registrera dig som medlem för att komma åt informationen. Länk

 
Sommarkurs FBJ år 2006.


Sommarkursen för Flygbasjägare är en gammal tradition. Här får du möjlighet att skrapa bort ringrost, öva strid samt få introduktionsutbildning i den senaste taktiken och stridstekniken!


Under 2007 deltog 2 frivilliga FBJ som förstärkning på inneliggande FBJ-pluton under övning Palnatoke. Under övningen agerar Flygbasjägarna hunterforce på danska jaegerkorpsets patruljekurs.