Sjukvård en viktig resurs
Sjukvård blir en allt viktigare del i det moderna insatsförsvaret. Våra internationella insatser ställer höga krav på en fullgod sjukvårdskedja. Det första steget i en sådan kedja är alltid den enskilda patrullen, stridsparskamraten och gruppsjukvårdaren.

Idag utbildas de värnpliktiga sjukvårdarna på Flygbasjägarskolan enligt ett utvecklat koncept som innehåller en god teoretisk grund, praktik inom den civila sjukvården samt givetvis liksom alltid omfattande övning och utbildning som militär sjukvårdare.

Insatser ställer högre krav
Flygbasjägarna utvecklas idag starkt inom huvuduppgiften Personnel Recovery. I uppgiften ingår att vara först på plats när kollegor från svenska eller allierade styrkor råkat illa ut. I sådana situationer är sjukvård en mycket viktig kompetens.

Även i internationella insatser idag ställs allt oftare krav på minst sjuksköterskekompetens på gruppnivå. Detta gäller exempelvis MOT-teamen i Afghanistan, där Flygbasjägarna är ett av flera förband som ansvarar för bemanningen.

Kamratföreningens målsättning
Många duktiga Flygbasjägare har genom åren gått vidare och utbildat sig till ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och läkare. Genom att samlas i ett nätverk hoppas vi kunna stödja Flygbasjägarskolan med utbildning, praktikplatser och annat relevant stöd.

Vi hoppas även kunna arrangera seminarier någon gång per år, där exempelvis det senaste inom taktiskt omhändertagande på stridsfältet presenteras och diskuteras. Förhoppningsvis ska detta nätverk även utgöra en mycket viktig rekryteringsbas för Flygbasjägarna vid framtida uppdrag.

Vill du hjälpa till?
Till att börja med söker vi någon som är villig att engagera sig och påbörja rekrytering och informationsspridning om detta nätverk. Anmäl ditt intresse inne på medlemssidan genom att gå med i gruppen "Sjukvårdsnätverk".