Vad är ett nätverk?!

Ett nätverk är ett system som länkar samman människor, saker eller idéer. Enligt svensk Ordbok är nätverk ett ”system av inbördes förbundna enheter vilket liknar ett nät”.

Ett nätverk är ett helt och hållet informellt forum som inte har en formellt vald ledare (men oftast en eller flera eldsjälar), har mycket självständiga deltagare och har tillfälliga möten med bestämda, inte så omfattande syften.

Det låter precis som vår Kamratförening!

Under en lång tid har på olika håll inom Kamratföreningen och kretsarna runtomkring funnits tankar och idéer om att på något sätt dra nytta av och utveckla de kontakter som skapats inom och mellan utbildningsomgångar och officerare från Flygbasjägarskolan.

Vi söker engagerade personer som vill hjälpa till att konkretisera dessa tankar!